გაწევრიანება

საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციაში გასაწევრიანებლად, გთხოვთ, შეავსოთ ყველა სავალდებულო ველი ორივე ენაზე. წლიური საწევრო გადასახადი შეადგენს 24 ლარს.

საწევრო შენატანის დადასტურებისთანავე თქვენი მონაცემები განთავსდება ასოციაციის ვებ-გვერდზე.

საბანკო რეკვიზიტები: ააიპ “საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია” “თი-ბი-სი” ბანკი ანგარიშის ნომერი: GE19TB1100000107700215 საიდენტიფიკაციო კოდი: 205049534 ბანკის კოდი: 220101850 დანიშნულება: სახელი / გვარი – ის საწევრო შენატანი

Allowed file extension - JPG, JPEG. Max allowed file size 300 kb.