ეუროსერტი – ISO სტანდარტი შენს კლინიკაში

შპს “ეუროსერტ”-ი გთავაზოთ:

  • ISO საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვას,
  • ISO  საერთაშორისო სტანდარტით სერთიფიცირებას,
  • ISO სერთიფიკატი აკრედიტრირებულია საერთაშორისო ორგანიზაციის IAF და IAS -ის მიერ.
  • ISO სერტიფიკატის  ფლობით კომპანია ადასტურებს მაღალ ხარისხს, აღამლებს სანდოობას.
  • გამართული აქვს კომპანიის საქმიანობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
+995 599 733 007
www.eurocert.ge