კონფერენცია – ახალი თაობის 3D კომპიუტერული ტომოგრაფია და ცვლილებები კანონში

2023 წლის 7 ოქტომბერს, სასტუმრო “ჰილტონში”, შპს რეილაბი მართავს ღონისძიებას “ახალი თაობის 3D კომპიუტერული ტომოგრაფია და ცვლილებები კანონში”.

განსახილველი თემები:

 – ახალი თაობის 3D კომპიუტერულ ტომოგრაფიული დანადგარები 
წარმოდგენილი იქნება ამ სფეროში ლიდერი ფრანგული ბრენდი OWANDY რომელსაც
გააჩნია ფართო სპექტრის თანამედროვე 3D, პანორამული და ინტრაორალური აპარატურა.


– ცვლილებები კანონმდებლობაში
ირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოდან მოწვეული ექსპერტები
გაგვაცნობენ ბოლოდროინდელ ცვლილებებს კანონმდებლობაში

– მაიონებელი გამოსხივების (რადიაციის) ზეგავლენა ჯანმრთელობაზე
თემაზე ისაუბრებს, რიჩარდ ლუგარის ცენტრიდან მოწვეული სტუმარი, გენომის ცენტრის 
ხელმძღვანელი ადამ კოტორაშვილი

დეტალური პროგრამა და რეგისტრაციის პირობები იხილეთ ბმულზე: https://www.2023.raylab.ge/