სასწავლო პროგრამები

სტომატოლოგიური კლინიკების რეგულირება – მენეჯმენტის საკითხები, საკანონმდებლო მოთხოვნები და რეკომენდაციები

საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია და ალბიუსის სტომატოლოგიური კლინიკების მართვის სკოლა, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, გთავაზობთ ტრენინგ კურსს “სტომატოლოგიური კლინიკების რეგულირება – მენეჯმენტის საკითხები, საკანონმდებლო მოთხოვნები და რეკომენდაციები”.

დაწვრილებით

ტრენინგი: ინფექციების პრევენცია და კონტროლი

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ამოქმედებისთანავე, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციამ დაგეგმა და განახორციელა რიგი ღინისძიებები. 2015 წელს საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციაში შეიქმნა სახელმძღვანელო “ინფექციების კონტროლი სტომატოლოგიაში”, (2016 წელს

დაწვრილებით

ტრენინგი: სამედიცინო ნარჩენების მართვა

სასწავლო გეგმა: მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების მიმიხილვა ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნები და საკვანძო საკითხები ნარჩენების მართვის კოდექსით გავთვალისწინებული ვალდებულებები სტომატოლოგიურ დაწესებულებებს ნარჩენების მართვის გეგმა (კლინიკის ნარჩენების მართვის გეგმა და გარემოს

დაწვრილებით

პერსონალის გადამზადების პროგრამა რადიაციულ უსაფრთხოებაში

შპს "იონირება", საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის და შპს ალბიუსის მხარდაჭერით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ აკრედიტებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში

დაწვრილებით