ზურაბ ალხანიშვილი

ავტორი: ზურაბ ალხანიშვილი

ზურაბ ალხანიშვილი სამი მაგისტრის ხარისხის მფლობელია ჯანდაცვის მიმართულებით. 2014 წლის საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია. მუშაობს ბიზნეს და არასამთავრობო სექტორში. სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებში შემდეგ ორგანიზაციებთან: WHO, UNDP, UNICEF, Zinc Network, World Vision International, USAID და სხვები. ამჟამად საქართველოს გაეროს ასოციაციის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების კოორდინატორია.

ყველაფერი B ჰეპატიტის შესახებ – ისტორიული კონტექსტი, არსებული გამოწვევები და ვაქცინაცია

2023 წელს საქართველოს მთავრობამ №359 დადგენილებაში ცვლილებები შეიტანა. განახლებულ ტექნიკურ