ნათია ჯალიაშვილი

ავტორი: ნათია ჯალიაშვილი

ნათია ჯალიაშვილი განათლებით იურისტია. აქვს მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება სახელმწიფო სექტორში. არის ექსპერტ-კონსულტანტი პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებში.