ანგარიშგების პერიოდი 2023 | სტომატოლოგიური კლინიკების ხელმძღვანელების საყურადღებოდ

კოლეგებო,

ახლოვდება ანგარიშგების პერიოდი

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

წლიური ანგარიშგების პერიოდი დაავადებათა კონტროლის ცენტრში.

წყარო:  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4509878?publication=0

მისამართი  –  statistics.moh.gov.ge

ასევე იხილეთ:  წლიური ანგარიშის შევსების მოკლე სახელმძღვანელო

სტომატოლოგიური კლინიკები ავსებენ  – ფორმა 01

დედლაინი: 28 თებერვალი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

1 მარტამდე ყველა კლინიკამ, რომელიც ექცევა რეგულაციის ქვეშ, უნდა წარადგინოს წლიური ანგარიშგება პორტალზე: https://waste.mepa.gov.ge/Login

სტომატოლოგიურმა კლინიკებმა უნდა შეავსონ “დანართი 1”