ექსპერტთა საბჭო

ნინო ვადაჭკორია
სოფიო სამხარაძე
გალაქტიონ მახვილაძე
გიორგი მენაბდე
ეთერ ბახტაძე
ვლადიმერ მარგველაშვილი
ზაზა ხატიაშვილი
ზურაბ ჩიჩუა
თამარ კუბლაშვილი
თამარ ორჯონიკიძე
თამარ ყურაშვილი
თეა ნაცვლიშვილი
თეა ჩუბინიძე
ლალი ქოჩიაშვილი
მარიკა კუბლაშვილი
ნათია რუსაძე
ნინო ბერიძე
ოლიკო ბაზლიძე
სოფიო ქობალია
ქეთევან გოგილაშვილი
ქეთევან კობახიძე
ქეთევან ჩიჩუა
ქეთევან ხიზანიშვილი
ნათია კეთილაძე