The Board

Zurab Alkhanishvili
Zurab Alkhanishvili

Vice President

Sopio Samkharadze
Sopio Samkharadze

Vice President

Giorgi Menabde
Giorgi Menabde

Board Member

Nino Vadachkoria
Nino Vadachkoria

General Secretary