სახელმძღვანელოები

რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში

რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში

უკანასკნელ წლებში საქართველოში სტომატოლოგიის დარგი კიდევ უფრო განვითარდა. გაიზარდა როგორც პერსონალის, ისე პაციენტების ინფორმირებულობის დონე და მოთხოვნები მენეჯმენტის, ადმინისტრაციის და სერვისების მიმართ. გაზრდილმა კონკურენციამ ხარისხის განვითარებაზე ზრუნვის აუცილებლობა წარმოშვა. ინფექციების კონტროლის და რადიაციული უსაფრთხოების

დაწვრილებით
ბავშვთა და მოზრდილთა ენდოდონტია

ბავშვთა და მოზრდილთა ენდოდონტია

ენდოდონტიის სახელმძღვანელოს შექმნა ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ერთიან საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული ამ მიმართულების განვითარებასთან, ევროპულ და ამერიკულ სისტემასთან დასაახლოვებლად და მორიგი წინგადადგმული ნაბიჯი ჩვენი მოსახლეობის პირის ღრუს ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. სახელმძღვანელო

დაწვრილებით
ბაზისური და კლინიკური პაროდონტოლოგია

ბაზისური და კლინიკური პაროდონტოლოგია

შეიძლება ითქვას, რომ სტომატოლოგიის ერთ-ერთი მიმართულება – პაროდონტოლოგია არასდროს ყოფილა საქართველოში ისეთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი, როგორიც დღესაა. უკანასკნელ წლებში, კვლევისა და დიაგნოსტიკის მეთოდების დახვეწამ და ტექნოლოგიურმა განვითარებამ ბუნებრივად შეცვალა პაროდონტოლოგიური მკურნალობის ხედვა, მიდგომები და

დაწვრილებით
ბაზისური და კლინიკური ენდოდონტია

ბაზისური და კლინიკური ენდოდონტია

თითოეული ქვეყნის უმაღლეს სკოლას სწავლებასთან დაკავშირებით განსხვავებული მიდგომა აქვს და მიღებული შედეგების გათვალისწინებით, საგანმანათლებლო სფეროსა და შესაბამის კლინიკურ კომპეტენციებში უმაღლესი სტანდარტების მიღწევას ცდილობს. ბიოტექნოლოგიის და ბიოსამედიცინო მეცნიერებების ევოლუციამ ახალ მიღწევებთან ერთად, სტომატოლოგიურ დარგში ცოდნა

დაწვრილებით