რეგიონული კონფერენცია თელავში

2018 წლის 11 ნოემბერს, თელავში, სასტურო “ძველ თელავში” ჩატარდება საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის რეგიონული კონფერენცია და ახალი სახელმძღვანელოს “რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში” პრეზენტაცია.

წინასწარი პროგრამა

11:00-12:00 სახელმძღვანელოს “რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში” პრეზენტაცია.

რადიოგრაფიის და რადიაციული უსაფრთხოების ძირითადი პრინციპების განხილვა

ზურაბ ალხანიშვილი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი; აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

12:00-13:30 – როგორ ვიმუშავოთ პაროდონტოლოგიურ კაბინეტში და რა რეკომენდაციები მივცეღ პაციენტებს

  • ახალი კლასიფიკაციები და სტომატოლოგიური მომსახურების ოპტიმიზაცია

ქეთევან გოგილაშვილი – საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

13:30-14:30 შესვენება

14:30-15:30  არაფორმირებული ფესვის მქონე მუდმივი კბილების მკურნალობის თავისებურებები

სოფიო სამხარაძე, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს ინივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

15:30-16:30 საირიგაციო ხსნარის აქტივაციის მეთოდები ენდოდონტიაში – შედარებითი ანალიზი და მოქმედების ეფექტურობა კლინიკურ პრაქტიკაში

გვანცა ტაბაღუა, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი “რადიქსის” არჩეული პრეზიდენტი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

16:30-17:30 იმპლანტაციის თავისებურებები ესთეტიკის ზონაში

გიორგი ქოჩიაშვილი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ქვ.ქართლის რეგ. ხელმძღვანელი. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

მონაწილეობის ღირებულება: 40 ლარი

საბანკო რეკვიზიტები: ააიპ “საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია” “
თი-ბი-სი” ბანკი
ანგარიშის ნომერი: GE19TB1100000107700215
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205049534
ბანკის კოდი: 220101850
დანიშნულება: სახელი / გვარი – კონფერენციაში მონაწილეობის საფასური
ტელეფონი

+522 234 56789
+522 234 87560