კონფერენცია – სტომატოლოგიური კლინიკების მენეჯმენტის სახელმძღვანელო პრინციპები | პროგრამა

2019 წლის 9 ნოემბერს, ექსპო-ჯორჯიაში საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია გიწვევთ კონფერენციაზე სტომატოლოგიური კლინიკების მენეჯმენტის საკითხებზე.

პროგრამა

 

სტომატოლოგიური კლინიკების მენეჯმენტის სახელმძღვანელო პრინციპები

9 ნოემბერი, 2019

10:00-10:30 გახსნა

10:30-11:30 სავალდებულო ვაქცინაცია სამედიცინო პერსონალისთვის

პაატა იმნაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ-ის პროფესორი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო დირექტორი

ლიკა ჭაბიძე – დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამმართველოს უფროსი

ნონა ბერაძე – დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

11:30-12:30 ინფექციების პრევენცია და კონტროლი სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში – გაიდლაინის განხილვა

ქეთევან გოგილაშვილი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ-ის პროფესორი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი

12:30:13:30 შესვენება – ვიზიტი საგამოფენო სივრცეში (მე-11 პავილიონი)

13:30-14:30 შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის მიმოხილვა

პავლე თვალავაძე – შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის წევრი- ექსპერტი შრომის უსაფრთხოების დარგში

14:30-15:30 სახიფათო ნარჩენების მართვა

ანა ბერეჟიანი – საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქიმიური და სახიფათო ნარჩენების სამმართველოს უფროსი

15:30-16:00 შესვენება – ვიზიტი საგამოფენო სივრცეში (მე-11 პავილიონი)

16:00-17:00 მაღალი რისკის შემცველი სამეცნიდინო საქმიანობის რეგლამენტის პირობების შემოწმება სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში

ტარიელ კაშია – სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს სალიცენზიო პირობების დაცვის კონტროლის სამმართველოს უფროსი

თენგიზ საჩანელი – სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების  სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის სამედიცინო საქმიანობის ინსპექტირების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

17:00-18:00 რადიაციული დაცვის საშუალებები სტომატოლოგიაში

ზურაბ ალხანიშვილი – ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მაგისტრი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი

კონფერენცია თბილისის მედიცინის ფორუმის ფარგლებში ტარდება.

მისამართი: აკაკი წერეთლის გამზირი #118, თბილისი. 

მონაწილეობის ღირებულება:

  • ასოციაციის წევრებისთვის: 70 ლარი
  • არაწევრებისთვის: 125 ლარი

საბანკო რეკვიზიტები:
ააიპ “საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია”
“თი-ბი-სი” ბანკი
ანგარიშის ნომერი: GE19TB1100000107700215
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205049534
ბანკის კოდი: 220101850
დანიშნულება: სახელი / გვარი -ის კონფერენციაში მონაწილეობის საფასური

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: კონტაქტი