შეხვედრა სტომატოლოგებთან შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია Oshe Georgia არის ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში შრომის უსაფრთხოების კუთხით ცნობიერების ამაღლებას.

Oshe Georgia პერიოდულად ატარებს შრომის უსაფრთხოების ცნობიერების ასამაღლებელ გაცნობით შეხვედრებს. 2020 წლის 13 თებერვალს, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის მხარდაჭერით,  ჩატარდება მორიგი შეხვედრა.
დამსწრე კომპანიებს უფასოდ გადაეცემა შრომის უსაფრთხოების სავალდებულო დოკუმენტაციის ნაწილი.
ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად  შეგიძლიათ შეავსოთ მითითებული ლინკი და დაგიკვაშირდებათ Oshe Georgia-ს წარმომადგენელი.
საკონტაქტო ნომერი: 593-78-69-54
ტრენინგის ჩატარების თარიღი: 13.02.2020
დაწყების დრო: 19:00 საათი
მისამართი: რომის ქუჩა N-3