სასწავლო პროგრამები

ტრენინგი: ინფექციების კონტროლი

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ამოქმედებისთანავე, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციამ დაგეგმა და განახორციელა რიგი ღინისძიებები. 2015 წელს საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციაში შეიქმნა სახელმძღვანელო “ინფექციების კონტროლი სტომატოლოგიაში”, (2016 წელს

დაწვრილებით

ტრენინგი: სამედიცინო ნარჩენების მართვა

სასწავლო გეგმა: მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების მიმიხილვა ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნები და საკვანძო საკითხები ნარჩენების მართვის კოდექსით გავთვალისწინებული ვალდებულებები სტომატოლოგიურ დაწესებულებებს ნარჩენების მართვის გეგმა (კლინიკის ნარჩენების მართვის გეგმა და გარემოს

დაწვრილებით

რენტგენო ლაბორანტის სასწავლო პროგრამა

შპს “იონირება”, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის და შპს ალბიუსის მხარდაჭერით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ აკრედიტებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში

დაწვრილებით

რადიაციულ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი – სასწავლო პროგრამა

შპს “იონირება”, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის და შპს ალბიუსის მხარდაჭერით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ აკრედიტებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში

დაწვრილებით