პერსონალის გადამზადების პროგრამა რადიაციულ უსაფრთხოებაში

შპს “იონირება”, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის და შპს ალბიუსის მხარდაჭერით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოსთან შეთანხმებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს სტომატოლოგიური კლინიკების წარმომადგენლების გადამზადებას.

გადამზადების გავლა შეუძლია რენტგენო – ლაბორანტის კვალიფიკაციამინიჭებულ პერსონალს.

კურსის დასრულების შემდგომი წერითი გამოცდის წარმატებით ჩაბარების საფუძველზე გაიცემა კურსის დასრულების დამადასტურებელი მოწმობა.

მონაწილების ღირებულება: 195 ლარი

საკონტაქტო ინფორმაცია: 2 309 711 2 400 707

რენტგენო ლაბორანტის სასწავლო პროგრამა