რენტგენო ლაბორანტის სასწავლო პროგრამა

შპს “იონირება”, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის და შპს ალბიუსის მხარდაჭერით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ აკრედიტებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს სტომატოლოგიური კლინიკების წარმომადგენლების გადამზადებას.

ტრენინგი ითვალისწინებს ორ პროგრამას: 1. რენტგენო-ლაბორანტი სამიზნე ჯგუფი: • საშუალო მედპერსონალი; • არასამედიცინო პერსონალი (სამედიცინო აპარატურის ტექნიკოსები, სანიტრები).

მონაწილეთა კვალიფიკაცია: სამუშაო ადგილის შესაბამისად უმაღლესი, საშუალო პროფესიული და საბაზისო საფეხური (9 კლასის განათლება – უმცროსი სამედიცინო პერსონალი).

კურსის დასრულების შემდგომი წერითი გამოცდის წარმატებით ჩაბარების საფუძველზე გაიცემა კურსის დასრულების დამადასტურებელი მოწმობა.

მონაწილების ღირებულება: 195 ლარი

საკონტაქტო ინფორმაცია: 2 309 711 2 400 707

რენტგენო ლაბორანტის სასწავლო პროგრამა